Businesspark IJsseloord2 behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen

Terug naar overzicht

Businesspark IJsseloord2 heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Basis Samenwerken behaald. De heer Henny Bekkema van MKB-Nederland heeft op donderdag 13 april 2017 het bijbehorende certificaat uitgereikt aan wethouder Geert Ritsema van de gemeente Arnhem en John de Beijer van de Vereniging van Eigenaren. Ook de overige partners: ondernemers, politie, brandweer en beveiliging ontvingen het certificaat.

De VVE heeft het initiatief genomen om het Keurmerk te behalen. Aanleiding hiervoor was een klankbordsessie met de bedrijven op IJsseloord2 waarbij Veiligheid als een van de belangrijkste thema’s naar voren kwam. 

Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om het KVO-B-certificaat te behalen, is dat de eigenaars en ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiliging afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. MKB-Nederland helpt daarbij door kosteloos een procesbegeleider in te zetten.

De werkgroep KVO-B IJsseloord2 waar de diverse partners deel van uitmaken, heeft in kaart gebracht welke concrete verbeterpunten er zijn en waar de prioriteiten liggen. Daarvoor is een enquête uitgezet onder de ondernemers. Daarnaast is een dag- en avondschouw gehouden en hebben de partijen relevante cijfers aangeleverd. Door al deze gegevens samen te brengen ontstaat een beeld van de veiligheidsproblematiek.

Op basis hiervan is een actieplan opgesteld (de maatregelenmatrix). Een plan met organisatorische en fysieke maatregelen die getroffen moeten gaan worden om duurzaam aan de veiligheid te werken. Dat kan en mag geen momentopname zijn, er is voortdurend aandacht voor veiligheid nodig. Die aandacht wordt blijvend geborgd door samen te blijven werken in KVO-B-verband. De afspraak om dat te doen, is vastgelegd in het convenant dat de partners daarover tijdens de uitreiking van het certificaat hebben ondertekend.

Delen