Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan IJsseloord2 niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. IJsseloord2 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mocht ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen die mochten worden verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud hiervan zonder schriftelijke toestemming van IJsseloord2 worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enige andere wijze die van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De websites van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen, worden niet door IJsseloord2 gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. IJsseloord2 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervan.